Ondernemen in Groningen

Ook in Groningen gelden er verschillende subsidieregelingen voor ondernemers. Hieronder leest u de verschillende subsidiemogelijkheden omtrent het ondernemen in Groningen.

Kompas voor het Noorden

Dit is een programma met maatregelen voor Noord-Nederland welke met een zeer gevarieerd pakket maatregelen de economie wilt stimuleren in de drie noordelijke provincies. Het zet zich in voor een goede infrastructuur, innovatie en kennisoverdracht en biedt ondersteuning aan ondernemers. Het SNN voert dit programma uit en werkt daarbij intensief samen met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Buitenlandse markt

Voor ondernemers die gericht zijn op de buitenlandse markt zijn subsidies te verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn het Programma starters op buitenlandse Markt (PSB) en het Programma samenwerking Oost-Europa.

Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

De NOM is een investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland en biedt subsidieadvies aan. De NOM biedt buiten de subsidies die door de SNN worden aangeboden nog 3 andere subsidies aan, namelijk:

  • WBSO 2005: deze subsidie heeft het doel om speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bij kennisinstellingen en bedrijven te bevorderen. Hiervoor wordt een fiscale tegemoetkoming in de met S&O samenhangende loonkosten gebruikt;
  • BSRI 2000: deze subsidie is van toepassing op investeringen met premieabele kosten die hoger zijn dan €4.500.000;
  • IS 2004 (Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten): deze innovatiesubsidie wil samenwerkingen tussen bedrijven onderling en bedrijven en publieke kennisinstellingen stimuleren.

STIPO-regeling

Met de STIPO-regeling (Stimuleringsproject voor Innovatie in Plattelands Ondernemingen) kunnen ondernemers in aanmerking komen voor verschillende vormen van ondersteuning. U kunt hierbij denken aan:

  • Bijdrage in begeleiding en incidentele externe advisering;
  • Het stimuleren van ondernemersnetwerken;
  • Begeleiding van de individuele ondernemer;
  • Premie op investeringen.

De STIPO-regeling richt zich op kleine bedrijven die zijn gevestigd in de Noordelijke Leader Plus-gebieden. Over Leader Plus kunt u hieronder meer lezen.

Leader Plus

  • Oldambt/Westerwolde: gemeentes Scheemda, Bellingwedde, Reiderland, Vlagtwedde en Stadskanaal;
  • Lauwersland: gemeentes Winsum, De Marne en Zuidhorn samen met 4 Friese gemeentes;
  • Hoogeland: gemeentes Bedum, Loppersum, Eemsmond, Ten Boer, Delfzijl en Appingedam.
Terug naar overzicht