Ondernemen in Drenthe

Drenthe is een ondernemende provincie die ondernemers uitnodigt om te investeren en ruimte biedt voor creatief ondernemerschap. Zowel investeringen in het innovatieve ondernemerschap als onderwijs staan hoog op de agenda en ook aandacht voor kennis en duurzaamheid is aanwezig. De moderne werkgelegenheid neemt in Drenthe toe en daarnaast ligt het aantal startende ondernemers in Drenthe boven het landelijke gemiddelde.

Het ondernemersklimaat

In Drenthe wordt het ondernemersklimaat gekenmerkt door het grote aandeel van MKB's (midden- en kleinbedrijven). In de provincie zijn het aantal ZZP'ers relatief laag wat mogelijk samenhangt met de afwezigheid van een universiteit in de provincie. De ZZP'ers die er zijn in de provincie, zijn meestal te vinden in de zakelijke dienstverlening.

De overheden in de provincie Drenthe stimuleren waar mogelijk het ondernemerschap. Door het opstellen van een economische beleidsagenda heeft de provincie een trekkersrol op zich genomen in de ontwikkeling van de Drentse economie. In deze beleidsagenda komen de prioriteiten van de overheden duidelijk naar voren. Dit zijn onder andere het behouden van banen en het versterken van de kennis en innovatieclusters. Intensieve samenwerking met het bedrijfsleven staat hierbij voorop.

Bedrijventerreinen in de provincie

In Drenthe zijn er daarnaast ook voldoende kwalitatieve bedrijventerreinen te vinden. Bij de indeling van deze terreinen is er nagedacht over een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de terreinen in het gebied, zowel lokaal als regionaal. Het onderhoud, de uitstraling en de bereikbaarheid van deze bedrijventerreinen wordt bewaakt door gemeenten waarbij onderlinge concurrentie – waar mogelijk – wordt voorkomen.

De afgelopen jaren zijn verschillende bedrijventerreinen geherstructureerd en tot op heden wordt er ingezet op het verbeteren van bestaande terreinen in plaats van het aanleggen van nieuwe terreinen

Terug naar overzicht