Groningen

Groningen is één van de 12 provincies van Nederland en is de meest noordelijke provincie van ons land. Het motto van Groningen is dan ook 'Er gaat niets boven Groningen'. De provincie wordt ook wel 'Stad en Ommelanden' genoemd, aangezien vroeger de stad en het omringende platteland een gelijkwaardige positie in het gewest innamen. De provincie telt 23 gemeenten en heeft als hoofdstad het gelijknamige Groningen.

De geografische ligging

In het noorden grenst Groningen aan de Waddenzee, in het oosten aan de streek Oost-Friesland, in het noordoosten aan de inhammen Dollard en Eems, in het westen aan de provincie Friesland en in het zuiden aan de provincie Drenthe. De grenzen tussen de provincies verlopen vaak grillig, aangezien zij vaak worden bepaald door landschappelijke elementen.

De economie in Groningen

Vanouds is Groningen vooral een landbouwgebied. De vruchtbare zeeklei en de dalgrond zorgden samen voor een goed ontwikkelde akkerbouw die als basis diende voor de suikerindustrie, strokartonindustrie en aardappelmeelindustrie. De aardappelmeelindustrie houdt nog steeds stand.

Naast Amsterdam en Rotterdam was de provincie Groningen in de negentiende eeuw één van de voornaamste thuishaven voor de Nederlandse handelsvloot. Hierdoor verklaarde de provincie zichzelf tot de derde handelsstad van Nederland.

Daarnaast zijn dienstverlening, handel, de haven en de petrochemische industrie belangrijk voor de regionale economie. De meest belangrijke bijdrage van deze provincie aan de Nederlandse economie zijn de delfstoffen.

De geschiedenis

Voor een groot gedeelte is de geschiedenis van Groningen de geschiedenis van het proces waarbij de stad steeds meer macht kreeg over de Ommelanden, in de loop der jaren. Voor deze tijd vormde het grootste deel van de provincie een geheel met het naburige Oost-Friesland en Westerlauwers Friesland. In 1994 vierde de provincie Groningen haar 400-jarig bestaan.

De naamgeving

In het Gronings wordt Groningen 'Grönnen' of 'Grunnen' genoemd. Waar de naam Groningen oorspronkelijk vandaan komt, is niet bekend. Wel zijn er een aantal verhalen over de naamgeving, echter is hiervoor geen enkel bewijs.