Friesland

Friesland is één van de 12 provincies in Nederland en ligt in het noorden van ons land. De provincie telt meer dan 647.000 inwoners en heeft als hoofdstad Leeuwarden. In Friesland liggen 24 gemeenten en zowel Nederlands als Fries worden in deze provincie gesproken als bestuurstaal.

De ligging en het landschap

Friesland wordt in het oosten begrensd door de provincies Drenthe en Groningen en in het zuiden door Flevoland en Overijssel. De totale oppervlakte van deze provincie (land + water) maakt Friesland de grootste provincie van Nederland. Op het gebied van landoppervlakte is het de op twee na grootste provincie. In het noorden liggen de provincies Groningen en Drenthe en in het zuiden Flevoland en Overijssel. Daarnaast is Friesland ook verbonden met Noord-Holland via de Afsluitdijk en horen de volgende 4 waddeneilanden bij Friesland:

  • Terschelling;
  • Ameland;
  • Schiermonnikoog;
  • Vlieland.

Friesland is waterrijk en heeft een open landschap dat bestaat uit negen verschillende landschappen. Dit zijn: het Waddengebied, het terpengebied van Oostergo, de Zuidoosthoek, Westergo, de Veenpolders, het Lage Midden, de Noordelijke Wouden, Gaasterland en het Bedijkingslandschap. Daarnaast liggen er in deze provincie ook vier nationale parken, namelijk: De Alde Feanen, Schiermonnikoog, Lauwersmeer (Friesland en Groningen) en het Drents-Friese Wold (Drenthe en Friesland).

De provincie Friesland telt 12 aquaducten, 4 spoorlijntrajecten, scheepvaart en 4 vliegvelden of vliegbasissen.

De geschiedenis van Friesland

In de Prehistorie en de Oudheid werden bewoners van Friesland Frisii genoemd door de Romeinen. In 200 tot 400 v.Chr. werd er begonnen met het aanleggen van terpen tussen Eems en Vlie. Tijdens het begin van de Nieuwe tijd werd er een begin gemaakt aan het uitvechten van de laatste Fries-Hollandse oorlog. Friesland werd in 1795 een provincie van Nederland.

Naamgeving

Er zijn verschillende theorieën die worden aangenomen voor de herkomst van de naam Friesland. Recent werd nog verondersteld dat de volksnaam Fries verwees naar het volk met krulharen. Sinds 1 januari 1997 is de officiële naam van de provincie veranderd van Friesland in Fryslân door de Friese Provinciale Staten. Daarnaast besloot het Ministerie van Binnenlandse Zaken in november 2004 om erop toe te zien dat deze officiële naam ook in overheidsstukken consequent werd gebruikt. Echter, in het Nederlands wordt over het algemeen de naam Friesland gebruikt.

De economie

Van oorsprong heeft de provincie Friesland een agrarisch karakter en stond vooral bekend om de veeteelt en de daarmee verbonden zuivelindustrie. In de zomer is toerisme, vooral op de Waddeneilanden en de meren zuidwest gelegen van de provincie, een zeer belangrijke bron van inkomsten.